شنبه 28 مرداد 1396    |    Saturday, August 19, 2017
نام داروخانه
دكتر قرباني <حسين ابن علي (ع)>
نام موسس
عبدالمجيد قرباني
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار شهيد رجائي چهارراه سيادت جنب خيريه پ ثبتي 5927