چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
دكتر عبدالهي لرستاني <سرستاني>
نام موسس
سودابه عبدالهي لرستاني
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
ميدان وليعصر (عج) جنب آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر صدر ارهامي