جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
نام داروخانه
دكتر عبدالهي لرستاني <سرستاني>
نام موسس
سودابه عبدالهي لرستاني
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
ميدان وليعصر (عج) جنب آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر صدر ارهامي