دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
نام داروخانه
بيمارستان شماره 2امام خميني <بيمارستان شماره 2امام خميني>
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
45متري ابتداي جاده صفاد