شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
نام داروخانه
بلوچ زهي
نام موسس
ناصر بلوچ زهي
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
روستاي محمدي جنب درمانگاه