پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
نام داروخانه
دكتر شريعتيان <پاستور>
نام موسس
اسماعيل شريعتيان
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
چهارراه چكنم زاهدان