شنبه 1 مهر 1396    |    Saturday, September 23, 2017
نام داروخانه
دكتر شريعتيان <پاستور>
نام موسس
اسماعيل شريعتيان
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
چهارراه چكنم زاهدان