پنجشنبه 28 دي 1396    |    Wednesday, January 17, 2018
نام داروخانه
بيمارستان سيدالشهدا <بيمارستان سيدالشهدا>
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
شهرك زهك بلوار22بهمن