شنبه 25 آذر 1396    |    Friday, December 15, 2017
نام داروخانه
تمنداني <پاستور>
نام موسس
محمد علي تمنداني
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
خ مرادريگي