پنجشنبه 2 آذر 1396    |    Thursday, November 23, 2017
نام داروخانه
دكتر فرهمند
نام موسس
ناصر فرهمند
شبانه روزی
نیست
استان
سيستان و بلوچستان
آدرس
بلوار امام خميني كوچه داروخانه سينا محل سابقه داروخانه سينا