دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
نام داروخانه
دكتر كاظمي
نام موسس
فهيمه واعظ
شبانه روزی
نیست
استان
سمنان
آدرس
خ 22بهمن - داخل كوچه منشعب از خيابان - جز. پلاكهاي ثيتي 2و3 مجزا شده 3582- 3579