پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
نام داروخانه
داخلي بيمارستان خاتم الانبيا
شبانه روزی
نیست
استان
سمنان
آدرس
بلوار دانشگاه روبروي دانشگاه صنعتي