جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام داروخانه
داخلي درمانگاه شهيد مطهري وابسته به سپاه
نام موسس
سيروس امين زر
شبانه روزی
نیست
استان
زنجان
آدرس
سبزه ميدان-روبروي كوچه باشگاه