چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
نام داروخانه
داخلي درمانگاه شهيد مطهري وابسته به سپاه
نام موسس
سيروس امين زر
شبانه روزی
نیست
استان
زنجان
آدرس
سبزه ميدان-روبروي كوچه باشگاه