جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام داروخانه
دكتر صادقي پور
نام موسس
نجمه صادقي پور
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
روستاي شبيشه نبش خ جعفر طيار