شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
نام داروخانه
دكتر صادقي پور
نام موسس
نجمه صادقي پور
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
روستاي شبيشه نبش خ جعفر طيار