شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
نام داروخانه
دكتر صادقي پور
نام موسس
نجمه صادقي پور
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
روستاي شبيشه نبش خ جعفر طيار