پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
نام داروخانه
ماهورزاده <حجت>
نام موسس
عباسعلي ماهورزاده
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
فلكه 15خرداد بلوار آل طيب پلاك ثبتي شماره 3504/1