شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
قاسمي <سلامت>
نام موسس
محمد قاسمي
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
خ پهلوي (سابق) پلاك شماره 385