دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
نام داروخانه
جمشيدي
نام موسس
عبدالعزيز جمشيدي
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
بخش 6(ناحيه صنعتي بندر ماهشهر ) روبروي مسجد جامع پلاك شماره 47فرعي از يك اصل