شنبه 30 دي 1396    |    Saturday, January 20, 2018
نام داروخانه
جمشيدي
نام موسس
عبدالعزيز جمشيدي
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
بخش 6(ناحيه صنعتي بندر ماهشهر ) روبروي مسجد جامع پلاك شماره 47فرعي از يك اصل