يکشنبه 1 مرداد 1396    |    Saturday, July 22, 2017
نام داروخانه
جمشيدي
نام موسس
عبدالعزيز جمشيدي
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
بخش 6(ناحيه صنعتي بندر ماهشهر ) روبروي مسجد جامع پلاك شماره 47فرعي از يك اصل