پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017
نام داروخانه
دكتر گنجعلي خان
نام موسس
ندا گنجعلي خان حاكمي
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
ملاثاني