چهارشنبه 1 آذر 1396    |    Wednesday, November 22, 2017
نام داروخانه
دكتر شاه محمدي
نام موسس
امين شاه محمدي اراني
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
روستاي هادي آباد پلاك ثبتي 16