چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
دكتر شالباف زاده
نام موسس
مهدي شالباف زاده
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
خ علامه پلاك شماره 345فرعي از 4545اصلي بخش 1