پنجشنبه 28 دي 1396    |    Thursday, January 18, 2018
نام داروخانه
دكتر جابر خلفيان
نام موسس
افسانه جابر خلفيان
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
روستاي شريعتي