شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام داروخانه
تاجبخش <جالينوس>
نام موسس
ايرج تاجبخش
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
انتهاي خ بني هاشم ـ پلاك ثبتي 1343/9084