پنجشنبه 26 مرداد 1396    |    Wednesday, August 16, 2017
نام داروخانه
تاجبخش <جالينوس>
نام موسس
ايرج تاجبخش
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
انتهاي خ بني هاشم ـ پلاك ثبتي 1343/9084