پنجشنبه 3 خرداد 1397    |    Thursday, May 24, 2018
نام داروخانه
تاجبخش <جالينوس>
نام موسس
ايرج تاجبخش
شبانه روزی
نیست
استان
خوزستان
آدرس
انتهاي خ بني هاشم ـ پلاك ثبتي 1343/9084