دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
نام داروخانه
فتاحيان <شفا>
نام موسس
بهرام فتاحيان دهكردي
شبانه روزی
نیست
استان
چهارمحال بختياري
آدرس
خ ملت پ 4فرعي از 1اصلي