شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
نام داروخانه
فتاحيان <شفا>
نام موسس
بهرام فتاحيان دهكردي
شبانه روزی
نیست
استان
چهارمحال بختياري
آدرس
خ ملت پ 4فرعي از 1اصلي