چهارشنبه 2 اسفند 1396    |    Wednesday, February 21, 2018
نام داروخانه
زمانيان <وليعصر>
نام موسس
سيدتقي زمانيان
شبانه روزی
نیست
استان
چهارمحال بختياري
آدرس
روستاي اشكفتك