دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
نام داروخانه
دکتر شاه قلي
نام موسس
محمد شاه قلي
شبانه روزی
نیست
استان
چهارمحال بختياري