جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
نام داروخانه
داخلي درمانگاه شهيد علمي سپاه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
فلكه ژاندارمري سابق