شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
نام داروخانه
داخلي درمانگاه شهيد علمي سپاه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
فلكه ژاندارمري سابق