پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
نام داروخانه
دكتر عباس زاده <امير المومنين>
نام موسس
علي عباس زاده بيگلو
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
خ سرداران طبقه ثبتي 8 فرعي از 342اصلي