شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
نام داروخانه
دكتر عباس زاده <امير المومنين>
نام موسس
علي عباس زاده بيگلو
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
خ سرداران طبقه ثبتي 8 فرعي از 342اصلي