چهارشنبه 4 مرداد 1396    |    Wednesday, July 26, 2017
نام داروخانه
داخلي بيمارستان شهيد عارفيان وابسته سپاه
نام موسس
علي اصغر ناصري
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
خ بسيج جنب دانشكده پرستاري