جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
نام داروخانه
صديقي <صديق>
نام موسس
مجيد صديقي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ قدس اول خ شيخ تاج مجزي شده از 2428 فرعي يك و2429 فرعي يك و2426 اصلي