چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397    |    Wednesday, April 25, 2018
نام داروخانه
صديقي <صديق>
نام موسس
مجيد صديقي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ قدس اول خ شيخ تاج مجزي شده از 2428 فرعي يك و2429 فرعي يك و2426 اصلي