يکشنبه 30 ارديبهشت 1397    |    Sunday, May 20, 2018
نام داروخانه
دكتر خليلي
نام موسس
محمد مهدي خليلي ديزجي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ امام خميني پ 4530و4531 فرعي از 51اصلي بخش 16 تبريز