پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
نام داروخانه
فاطمي
نام موسس
ذبيح اله فاطمي كليبر
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
تقاطع جلاليه وشهرك رازي پلاك ثبتي شماره 4901فرعي از 3اصلي