سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
نام داروخانه
دكتر قاري راسته كوچه
نام موسس
منيره قاري راسته كوچه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
كوي وليعصر جزء پ 1779 فرعي از يك اصلي 9تبريز