يکشنبه 29 مرداد 1396    |    Sunday, August 20, 2017
نام داروخانه
دكتر قاري راسته كوچه
نام موسس
منيره قاري راسته كوچه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
كوي وليعصر جزء پ 1779 فرعي از يك اصلي 9تبريز