جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018
نام داروخانه
دكتر قاري راسته كوچه
نام موسس
منيره قاري راسته كوچه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
كوي وليعصر جزء پ 1779 فرعي از يك اصلي 9تبريز