دوشنبه 1 آبان 1396    |    Monday, October 23, 2017
نام داروخانه
دكتر قاري راسته كوچه
نام موسس
منيره قاري راسته كوچه
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
كوي وليعصر جزء پ 1779 فرعي از يك اصلي 9تبريز