جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
نام داروخانه
دكتر طايفه منظمي <معلم>
نام موسس
امير عباس طايفه منظمي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ شمس تبريزيپ 223