دوشنبه 2 بهمن 1396    |    Monday, January 22, 2018
نام داروخانه
دكتر طايفه منظمي <معلم>
نام موسس
امير عباس طايفه منظمي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ شمس تبريزيپ 223