شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
نام داروخانه
دكتر درباني
نام موسس
عبدالقادر درباني
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ حجتي پ فرعي 5 تفكيكي از 3014فرعي 16بخش 6