دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
نام داروخانه
دكتر بقايي
نام موسس
رحيم بقائي اسكوئي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
چهارراه آبرسان پ7و6فرعي از 9و10اصلي