شنبه 25 آذر 1396    |    Saturday, December 16, 2017
نام داروخانه
دكتر بخت آور
نام موسس
فريدون بخت آور
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ لاله بخش 10تبريز پ 5356 فرعي از سه اصلي