پنجشنبه 2 فرودين 1397    |    Thursday, March 22, 2018
نام داروخانه
شهيداکبرآبادي - دانشگاه علوم پزشکي ايران - تامين ا
نام موسس
محسن فکرت
شبانه روزی
نیست
فکس
55608012
استان
تهران
آدرس
تهران - منطقه ۱۲ - مولوي - ايستگاه باغ فردوس - نبش خيابان مادر
کد پستی
1168743514