شنبه 29 مهر 1396    |    Friday, October 20, 2017
نام داروخانه
پور محمدي نيازمند <خيام>
نام موسس
حميد پورمحمدي نيازمند
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
بخش 5 خ شهناز