دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
نام داروخانه
بيمارستان طالقاني <بيمارستان طالقاني>
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
ميدان راه آهن