چهارشنبه 4 مرداد 1396    |    Wednesday, July 26, 2017
نام داروخانه
آموزشي دانشكده داروسازي تبريز1
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ آزادي روبروي سازمان حفاظت محيط زيست قسمتي از همكف پلاك شماره3 فرعي از247تا249