سه شنبه 25 مهر 1396    |    Monday, October 16, 2017
نام داروخانه
دكتر نصرالهي <شفا>
نام موسس
يونس نصرالهي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ 29 بهمن - پ 375 فرعي از 13 اصلي