پنجشنبه 23 آذر 1396    |    Thursday, December 14, 2017
نام داروخانه
دكتر نصرالهي <شفا>
نام موسس
يونس نصرالهي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان شرقي
آدرس
خ 29 بهمن - پ 375 فرعي از 13 اصلي