سه شنبه 23 مهر 1398    |    Tuesday, October 15, 2019

ساخت ابزاري جديد جهت درمان آهکي شدن عروق کرونري

گروهي از دانشمندان قلب و عروق بيمارستان «ماونت سيناي» براي نخستين بار در جهان از ابزاري جديد براي درمان آهکي شدن سرخرگ‌هاي قلبي بهره مي‌برند.

سامانه جديد که در «آزمايشگاه کاتتريزاسيون قلبي» در بيمارستان ماونت سيناي به کار مي‌رود، «سيستم کرونري Atherectomy مداري» نام گرفته است.

تاج چرخان و پوشيده ‌شده از الماس 1.25 ميلي‌متري آن که به طور الکتريکي نيرودهي مي‌شود، بر روي يک سيم هادي باريک و با هدف کاهش ميزان تشکيل کلسيم سخت در يک شريان طي اندک ثانيه‌هايي قرار گرفته است. در اين سيستم، ذرات کلسيم کوچک تشکيل‌شده از ديواره سرخرگ سپس به طور طبيعي از قلب و بدن دفع مي‌شوند.

سيستم atherectomy توسط شرکت «سيستم‌هاي قلب و عروق» ساخته شده و در تاريخ 21 اکتبر مورد تاييد سازمان غذا و داروي امريکا قرار گرفته است.

اين ابزار، نخستين سيستم کرونري atherectomy در بيش از دو دهه گذشته گزارش شده است.

به گفته سمين اس. شرما، مدير باليني و مداخله‌ اي در بيمارستان ماونت سيناي، اين فناوري، امکان کاهش قابل‌توجه درصد انسداد قلبي بيماران را براي جاگيري موفق‌تر استنت قلبي فراهم مي‌کند.

وي اميدوار است استفاده از اين سامانه، بازدهي‌هاي ارتقايافته‌اي را در بيماران مبتلا به انسدادهاي آهکي‌شده شديد که درمان آنها چالش‌برانگيز است، تسهيل بخشد.

تقربيا 25 درصد بيماران مبتلا به امراض شرياني نيازمند مداخله عروقي زيرپوستي (PCI) براي درمان انسداد قلبي، داراي سطوح شديد کلسيم شرياني در عروقشان هستند.

با اين حال، تاکنون انتخاب‌هاي درماني محدودي براي برطرف‌کردن اين معضل ارائه شده‌اند.

کلسيم شرياني افزايش‌يافته مي‌تواند بيماران PCI را به سمت تجربه خطر افزايش‌يافته نتايج ضعيف، رويدادهاي مهم عوارض جانبي قلبي (MACE) يا مرگ افزايش‌يافته سوق دهد.

نتايج آزمايش باليني، ايمني و اثرگذاري اين ابزار را در درمان ضايعات آهکي‌شده شديد تاييد کرده‌اند. دانشمندان به دنبال ارائه ايمني بالاتر براي جمعيت اين بيماران در بيمارستان ماونت سيناي هستند.به نقل از : خبرگزاري ايسناتاریخ درج : 02/09/1392تعداد بازدید : 1637